Jumaat, 22 Julai 2011

Kisah Ashabul Ukhdud

Di masa dahulu ada seorang raja (Yahudi) yang mempunyai seorang yang ahli sihir, kemudian ketika ahli sihir telah tua ia berkata kepada raja: "Kini aku telah tua dan mungkin telah dekat ajalku, karena itu anda kirim kepadaku seorang pemuda yang dapat aku ajarkan kepadanya ilmu sihir"

Maka raja berusaha mendapat seorang pemuda untuk mempelajari ilmu sihir itu, sedang di tengah jalan antara tempat ahli sihir dengan rumah pemuda itu ada tempat seorang pendeta (ahli ibadah) yang mengajar agama, maka pada suatu masa pemuda itu singgah di tempat pendeta untuk mendengarkan pengajiannya, maka ia tertarik dengan ajaran pendeta itu sehingga jika ia terlambat datang kepada ahli sihir dia akan dipukul, dan bila terlambat kembali ke rumahnya juga dia dipukul, maka ia mengadu tentang kejadian itu kepada pendeta.
Maka diajar oleh pendeta jika terlambat datang kepada ahli sihir supaya berkata aku ditahan oleh ibuku, dan bila terlambat kembali ke rumah katakan: Aku ditahan oleh ahli sihir.
 
Maka berjalan beberapa lama kemudian itu, tiba-tiba pada suatu hari ketika ia akan (hendak) pergi, mendadak (tiba-tiba) di tengah jalan ada seekor binatang buas sehingga orang-orang (ramai) tidak berani jalan di tempat itu, maka pemuda itu berkata: "Sekarang aku akan mengetahui yang mana lebih yang lebih baik di sisi Allah apakah ajaran pendeta atau ajaran ahli sihir", lalu ia mengambil sebutir batu dan berdoa "Ya Allah jika ajaran pendita itu lebih baik di sisimu maka bunuhlah binatang itu supaya orang-orang dapat lalu lalang di tempat ini".Lalu dilemparkanlah batu itu, dan langsung terbunuh binatang itu. Dan orang ramai gembira karena telah dapat lalu lintas di jalan itu.
 
Maka ia langsung memberitakan kejadian itu kepada Rahib (pendita), maka berkatalah Rahib itu kepadanya : "Anda kini telah afdhat (pesan) daripadaku, dan anda akan diuji, maka jika diuji jangan sampai menyebut namaku". Kemudian pemuda itu dapat menyembuhkan orang buta dan sopak dan berbagai macam penyakit yang berat-berat pada semua orang.
 
Ada seorang pembesar dalam majlis raja dan dia telah buta karena sakit mata, ketika ia mendengar berita bahwa ada seorang pemuda dapat menyembuhkan pelbagai macam penyakit maka ia segera pergi kepada pemuda itu sambil membawa hadiah yang banyak, sambil berkata: "sembuhkan aku, dan aku sanggup memberikan kepadamu apa saja yang anda suka".

Jawab pemuda itu: "Aku tidak dapat menyembuhkan seseorang pun sedang yang menyembuhkan hanya Allah azza wajalla, jika engkau mahu beriman (percaya) kepada Allah, maka aku akan berdoa semoga Allah menyembuhkan mu".

Maka langsung dia beriman kepada Allah dan didoakan oleh pemuda dan seketika itu juga ia sembuh dengan izin Allah s.w.t.
 
Kemudian ia kembali ke majlis raja sebagaimana biasanya, dan ditanya oleh raja
"Hai Fulan siapakah yang menyembuhkan matamu" Jawabnya "Rabbi (Tuhanku)".
 
Raja bertanya: "Aku?".
 
Jawabnya "Bukan, tetapi Tuhanku dan Tuhanmu iaitu Allah".
 
Ditanya oleh Raja "Apakah anda mempunyai Tuhan selain Aku?"
 
Jawabnya "Ya, Tuhan ku dan Tuhanmu ialah Allah".

Maka disiksa oleh raja seberat-beratnya siksa sehingga terpaksa ia memberitahu raja itu akan pemuda yang mendoakannya untuk sembuh itu.

Maka segera dipanggil pemuda itu lalu berkata "Hai anak sungguh hebat sihirmu sehingga dapat menyebuhkan orang buta dan sopak dan berbagai macam penyakit"

Jawab pemuda itu "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapa pun, hanya semata-mata Allah azza wa jalla".

Raja itu pun bertanya "Adakah aku?", 

"Tidak" jawab permuda itu. 

Maka tanya raja itu "Adakah engkau ada tuhan lain selain aku?" 

Jawab pemuda "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu hanya Allah". 

Maka pemuda itu ditangkap dan disiksa seberat-beratnya sehingga terpaksa dia menunjukkan pada Rahib yang mengajarnya. Maka dipanggil Rahib dan dipaksa untuk meninggalkan agamanya, tetapi Rahib tetap bertahan dan tidak mahu beralih agama, maka diletakkan gergaji di atas kepalanya dan digergaji dari atas kepalanya hingga terbelah dua badannya.

Kemudian kembali pemuda itu diperintah untuk meninggalkan agama yang dianutnya (agama Islam), tetapi pemuda ini juga menolak perintah raja, Maka raja memerintahkan supaya pergi ke puncak gunung dan di sana juga supaya ditawarkan kepadanya untuk meninggalkan agamanya dan mengikuti agama raja, jika tetap menolak supaya dilempar dari atas gunung itu, maka ketika telah sampai di atas gunung dan ditawarkan kepadanya pemuda untuk berubah agama, dan ditolak oleh pemuda itu. 

Kemudian pemuda itu berdoa "Allahumma ikfinihim bimaa syi'ta: (Ya Allah selesaikanlah urusanku dengan mereka ini dengan aku sehendak-Mu)".

Tiba-tiba gunung itu bergoncang sehingga mereka berjatuhan dari atas bukit dan mati semuanya, maka segeralah pemuda itu kembali menemui raja, dan ketika ditanya: "Manakah orang-orang yang membawamu?". 

Jawabnya: "Allah yang menyelesaikan urusan mereka".

Lalu pemuda itu diperintah untuk membawanya ke laut dan naik perahu, bila telah sampai di tengah laut ditanyakan padanya jika ia mau mengubah agama, jika tidak maka lemparkan ke dalam laut dan ketika telah sampai di tengah laut pemuda itu berdoa: "Allahumma ikfinihim bimaa syi'ta", maka tenggelamlah orang yang membawanya semuanya dan segeralah pemuda kembali menghadap raja.

Dan ketika ditanya oleh raja "Bagaimana keadaan orang-orang yang membawamu?" 

Jawabnya: "Allah yang menyelesaikan mereka".

Kemudian pemuda itu berkata kepada raja "Engkau takkan dapat membunuhku kecuali jika engkau menurut perintahku maka dengan itu engkau akan dapat membunuhku" 

Raja bertanya: "Apakah perintahmu?"


Jawab pemuda: "Kau kumpulkan semua orang di suatu lapangan, lalu engkau gantung aku di atas tiang, lalu anda ambil anak panah milikku ini dan kau letakkan di busur panah dan membaca: Bismillahi Rabbil ghulaarn (Dengan nama Allah Tuhan pemuda ini), kemudian anda lepaskan anak panah itu, maka dengan itu anda dapat membunuhku". 

Maka semua usul pemuda itu dilaksanakan oleh raja, dan ketika anak panah telah mengenai pelipis pemuda itu ia mengusap dengan tangannya dan langsung mati, maka semua orang yang hadir berkata: "Aamannaa birrabil ghulaam (Kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu)".

 

Sesudah itu ada orang memberitahu kepada raja bahwa semua rakyat telah beriman kepada Tuhannya pemuda itu, maka bagaimanakah usaha untuk menghadapi rakyat yang banyak ini. Maka raja memerintah supaya di setiap jalan digali parit dan dinyalakan api, dan tiap orang yang berjalan di sana, dan ditanya lentang agamanya, jika ia telap setia pada kami biarkan, tetapi jika ia tetap percaya kepada Allah masukkanlah ia ke dalam parit api itu.Maka adanya orang berjejal-jejal (berbaris-baris) dorong mendorong yang masuk di dalam parit api itu, sehingga tiba seorang wanita yang menggandong(membawa) bayinya yang masih menyusu, ketika bayinya diangkat oleh pengikut-pengikut raja untuk dimasukkan kedalam parit berapi itu, wanita itu hampir menurut mereka berganti agama karena sangat belas kasihan pada anaknya yang masih kecil itu, tiba-tiba anak bayi itu berbicara dengan suara lantang: "Sabarlah hai ibuku karena kau sedang mempertahankan yang hak.
(H.R. Ahmad, Muslim dan Annasa'i)


Pengajaran Dari Kisah Ashabul Ukhdud :

1.      Budaya Ilmu:

·         WAJIB ke atas kita sebagai umat Islam untuk menuntut ilmu tidak kira di mana kita berada. Walaupun sibuk dengan komitmen kerja tetapi sebagai umat Islam maka wajib untuk kita mempelajari ilmu-ilmu agama Islam sebagai panduan hidup. Orang yang berilmu akan diangkat darjatnya oleh Allah. Dengan ilmu manusia  tidak akan tersesat  kerana ilmu menjadi penyuluh kehidupan.


·         Budaya ilmu ini perlu dididik ketika usia kanak-kanak lagi agar terbiasa dengan budaya ilmu. Amat susah jika tidak dididik ketika kecil lagi dengan budaya ilmu. Sebagai contoh, imam Syafi'e telah dididik sejak kecil lagi dalam menuntut ilmu. Ketika usianya 15 tahun gurunya imam Malik telah memberi tauliah kepada Imam Syafi'e untuk mengeluarkan fatwa. Jika nak dibandingkan dengan zaman sekarang usia 15 tahun itu baru sahaja menduduki PMR.2.      Saling mengingati:

·         Sebagai rakyat kita berhak untuk menegur pemerintah yang melakukan kesalahan. Walaupun berkemungkinan kita akan menghadapi risiko yang besar. Teguran yang baik itu bermanfaat kepada semua agar tidak menjadi lebih teruk terutamanya dalam hal-hal agama.
3.      Yakin Dengan Kuasa Allah:

·         Yakinlah bahawa Allah sahaja yang mampu memudharatkan manusia. Tiada makhluk yang boleh memudharatkan makhluk yang lain tanpa izin Allah.


·         Allah itu pemberi rezeki. Jadi janganlah takut bahawa rezeki kita akan di tarik oleh kerajaan atau sesiapa sahaja kerana kerajaan itu hanya makhluk semata-mata. Mereka bukan pemberi rezeki tetapi yang memberi rezeki adalah Allah. Walaupun kita sebagai mahasiswa di momok-momokkan akan di tarik dari pinjaman atau biasiswa dll.

·         Kepada peniaga-peniaga janganlah mengamalkan penipuan dalam perniagaan kerana keberkatan perniagaan itu terdapat dalam kejujuran dalam berniaga. Yakinlah bahawa rezeki itu datang dari Allah.

·         Sebaik-baik tempat mengadu hanyalah pada Allah sahaja. Kerana Allah sahaja yang berhak untuk memberikan yang terbaik pada makhluknya.


Moga dengan sedikit perkongsian dari kisah Ashabul Ukhdud ini dapat kita jadikan pengajaran dan tauladan. Banyak lagi pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini cuma saya dapat huraikan serba sedikit sahaja atas kelemahan diri saya. ~wallahu A’alam~